Produkter

Utlastningsbälg – Moduflex Serie D

Beskrivning

Utlastningsbälg med inbyggd filtermodul. Applikationer där anslutning till ett centralt aspirationssystem inte är möjligt eller lämpligt. För utlastning av produkter som cement, flygaska och liknande slitande och dammiga produkter.
Kapacitet upp till ca 250 m³ / h.

Filer