Produkter

Triple Grid Cooler

Beskrivning

Triple Grid Cooler fungerar genom att dra luft genom en produktbädd som varierar på djupet. Ny produkt matas kontinuerligt in genom inloppsventilen, medan Triple Grid-mataren säkerställer en jämn utmatning av kyld produkt i behållaren. Den växelmotordrivna utmataren utlöses av nivå- eller temperaturgivare. Utmatningshastigheten kan justeras genom ett handhjul eller ett tvåpositionssystem med pneumatisk cylinder.

 

Triple Grid mataren är särskilt lämpad för pelleterade produkter med bra fririnnnde egenskaper. Typiska tillämpningar är för kylning av foderpellets, träpellets, etc.