Produkter

SU tråg med rörutmatning

Beskrivning

SU-skruvmatare med standard U-format eller som V-format tråg. I en Light Duty version används SU-skruvmatare för mjöl och material med liknande bulkdensitet och egenskaper. För djurfoder och liknande produkter finns en Heavy Duty version tillgänglig.

Vissa pulver eller granulat är så dåligt fririnnande att de inte kan lagras i silor med rund utloppskon. Silon skulle helt enkelt inte tömma. Sådana material (t ex mjöl) kräver lagring i silor med en brantare kon och en avlång utloppsöppning. Med trågformat inlopp på SU-skruvmatare matchar den siloutloppets form. Trågsektionen är kopplad till en rörformad sektion för effektiv materialutmatning och ytterligare bearbetning.

SU-skruvmatare finns med ATEX, zon 22-certifiering.

Filer