Produkter

Gropavsug

Beskrivning

Gropavsug (Dammfri Spannmålsmottagning)

Vi levererar intagsgropar för spannmålsmottagning som är i det närmaste helt dammfria.

Intagsgroparna har ett inbyggt luftkanalsystem som styr luftströmmarna ner i gropen.

Systemet kopplas till ett filter som avskiljer dammet från luften.

Det är också möjligt att förse befintliga intagsgropar med detta system.

Filer