Produkter

SEH

Beskrivning

Skopelevator SEH tillverkas av galvaniserad plåt och i enlighet med EUs maskindirektiv. SEH 50/18 är utrustad enligt Kategori II 3D/0D och överensstämmer med European ATEX direktiv 94/9EC om den utvändiga miljön är oklassificerad. SEH kan användas för transport av spannmål och de flesta torra granulerade och pulveriserade material.

Nedan angivna kapaciteter i t/h gäller för spannmål med vattenhalt 15 %, volymvikt 750 kg/m³, vid angivet nominellt varvtal samt vid matning på uppåtgående remsida. För varje procentenhet som vattenhalten överstiger 15% minskar kapaciteten med 3-4%. Kapaciteten påverkas procentuellt lika mycket som tappväxelns varvtal avviker från det nominella varvtalet.

För att få bästa funktion och nå utlovade kapaciteter är det viktigt att SEH matas korrekt.

TEKNISK INFO

Modell6080100
Kapacitet t/h6790112
Kapacitet m3/h89119149
Remhastighet m/s3,23,23,2
Skopor/m rem5,47,29,0
Nom. varvtal rpm123123123

Filer