Produkter

PS100

Beskrivning

PS100 från Damas är en rensmaskin speciellt framtagen för industriell för-rensning av spannmål och frön. Dess nya unika konstruktion gör den 20-25% mer effektiv mot tidigare plansållrensmaskiner.
Den användarvänliga konstruktion har också flera andra fördelar.
Kapacitet förrensning vete 100-200 t/h
Maskinen har 2-4 st såll på vardera 2500×1250 mm.
Rensmaskin med plansåll.

Filer