Produkter

SB, Damas kammarskakbord

Beskrivning

SB, Damas kammarskakbord separerar spannmål, ris med mera genom specifik vikt som redan har separerats med hänsyn till tjocklek och längd. SB separerar även material med samma specifika vikt men med olika studseffekt.
Kapacitet vete 6-12 t/h

Filer