Produkter

RWN – träpellets och flis

Beskrivning

Cellmatare typ RWN är den perfekta lösningen för kontrollerad tömning och matning av träpellets eller flis från silor, behållare, pneumatiska transportsystem eller cykloner.

Filer