Produkter

RC Flödesvåg pulver

Beskrivning

Friedrich Electronic flödesvåg typ RC för kontinuerlig vägning av pulver, mjöl, kli med mera.

  • Dammtät inkapsling och underhållsfritt system
  • Låg installationshöjd, enkel montering
  • Till stor del okänslig för vibrationer
  • Direkt flödesmätning med hög noggrannhet
  • Patenterat och beprövat mätsystem

Filer