Produkter

Rakoraf 2

Beskrivning

Rakoraf 2 för provtagning på lastbilar och traktorsläp

Rakoraf 2 är en makanisk provtagare för provtagning av inkommande spannmålsleveranser från långa ekipage.

Provtagaren fjärrstyrs från exempelvis ett manöverrum eller labb.

Provtagaren kan förflytta sig 10 meter längs en balk (kan förlängas ytterligare 2 meter) och kan på så vis snabbt nå både bil och släp utan att ekipaget behöver förflytta sig vid provtagning.
Total räckvidd (förlängd version) 20,8 x 8,8 meter.

 

Filer