Produkter

Rakoraf

Beskrivning

Rakoraf provtagare för provtagning på lastbilar och traktorsläp

Rakoraf är en välkänd mekanisk provtagare för provtagning av inkommande spannmålsleveranser.

Rakorafen har en enkel konstruktion och kan fjärrstyras från exempelvis ett manöverrum eller labb.
Provtagningen kan därmed utföras på ett snabbt och säkert sätt, Provtagaren har en räckvidd från 4,8 till 8,8 meter i diameter.

Filer