Produkter

Övergångar

Beskrivning

Övergångar Ø80 – 1000 för aspiration och aspirationssystem från JKF.
Svetsade övergångar från fyrkant till rund i galvad plåt, symmetriska eller asymmetriska.
Dimensioner från diameter 80 mm till 1000 mm, godstjocklek 0,9 mm.

Genom att aspirera och ansluta enskilda maskiner eller hela anläggningar till ett aspirationssystem kan dammspridning till omgivningen minimeras.

Med ett rätt dimensionerat aspirationssystem skapas en bra arbetsmiljö och skonsamma driftsförhållanden för maskiner och utrustning i anläggningen.
Dammiga lokaler skall klassas enligt ATEX direktivet

Filer