Produkter

NIR-mätinstrument NIRC

Beskrivning

NIR-mätinstrument för kontinuerlig NIR-kvalitetskontroll för korn i realtid
Kontinuerlig kvalitetsövervakning och processkontroll genom realtidsmätning
Exakt mätning av fukt, protein, hårdhet, falltal och ytterligare parametrar
Snabbt och pålitligt information av produktkvalité i processlinjen
Robust och beprövad NIR-spektrometer Corona Extreme från ZEISS
Integrering i lutande rörledningar möjlig

Filer