Produkter

NC8 Fukthaltsreglerare

Beskrivning

Friedrich Electronic NC8 för kontinuerlig fuktreglering av spannmål med mera.

  • Exakt fuktreglering av alla spannmålstyper
  • Fuktmätning med högfrekvent sond
  • Display och registrering av: strömfuktighet, Hectoliter vikt, korntemperatur

Filer