Produkter

Kompaktor COM

Beskrivning

Kompaktor COM

Komprimerar de tomma säckarna till 1/8 av ursprunglig volym.

Filer