Produkter

Spännringar

Beskrivning

Jacob rörsystem Spännringar finns i ett flertal varianter och systemet bygger på att man klämmer ihop de båda flänsarna som är standard på Jacobs rördelar.

Jacob rörmaterial ”Pull-rings” används för att sammanfoga de olika rördelarna med varandra.

Spännringar finns i flertalet varianter och kombinationer och väljs efter material (galv eller rostfritt), storlek och tjocklek på rören.
Det går att få med tätmassa eller lös klämmtätning i material som är anpassat för den unika processen, till exempel livsmedelsklassat.
För ställen som kräver regelbunden tillsyn kan man om maskindirektivet tillåter använda snabbspänningar.

Filer