Produkter

Insticksrör

Beskrivning

Insticksrör för aspiration och aspirationssystem från JKF.
Lasersvetsade släta insticksrör i galvad plåt.
Dimensioner från diameter 80 mm till 500 mm, godstjocklek 0,75-0,9 mm.

Genom att aspirera och ansluta enskilda maskiner eller hela anläggningar till ett aspirationssystem kan dammspridning till omgivningen minimeras.

Med ett rätt dimensionerat aspirationssystem skapas en bra arbetsmiljö och skonsamma driftsförhållanden för maskiner och utrustning i anläggningen.
Dammiga lokaler skall klassas enligt ATEX direktivet

Filer