Produkter

Grenrör 30° & 45°

Beskrivning

Grenrör 30° & 45° för aspiration och aspirationssystem från JKF.
Asymmetriska grenrör 30° eller 45° i galvad plåt.
Dimensioner från diameter 80 mm till 1000 mm, raka eller koniska, godstjocklek 0,9 mm.

Genom att aspirera och ansluta enskilda maskiner eller hela anläggningar till ett aspirationssystem kan dammspridning till omgivningen minimeras.

Med ett rätt dimensionerat aspirationssystem skapas en bra arbetsmiljö och skonsamma driftsförhållanden för maskiner och utrustning i anläggningen.
Dammiga lokaler skall klassas enligt ATEX direktivet

Filer