Produkter

FC3 Flödesreglerare

Beskrivning

Friedrich Electronic flödesreglerare typ FC3 för gravimetrisk dosering av spannmål.

  • Automatiskt kontrollerad spjällblad med viktsensor
  • Exakt reglering av flödeskapacitet i kg/h
  • Summering av totala antal kg
  • Väldigt låg installationshöjd, enkel installation direkt under silo
  • Kontroll och förinställning av spjällposition

 

 

Filer