Produkter

DTG2 Tvåvägsfördelare

Beskrivning

Tvåvägsfördelare för gravimetrisk fördelning av ett flöde från exempelvis pulver, spannmål, granulat och pellets.

Filer