Produkter

Dammsensor för filtreringsövervakning

Beskrivning

Detekterar alla dammtyper.
Användbara i rena gas- och dammkanaler.
Dammsensorn är mycket enkel och snabb att eftermontera.
Finns med panel som har en enkel ikon styrd meny.
2 av varandra oberoende börvärden för larm
Möjlig att få med 4-20mA-utgång.