Produkter

Böjar Ø450 – 1000

Beskrivning

Böjar Ø450 – 1000 för aspiration och aspirationssystem från JKF.
Lasersvetsade segment rörböjar i galvad plåt.
Dimensioner från diameter 450 mm till 1000 mm, godstjocklek 0,9 mm – 1,0 mm.
Vinkel 7,5°, 15°, 30°, 45°, 60° och 90°.

Genom att aspirera och ansluta enskilda maskiner eller hela anläggningar till ett aspirationssystem kan dammspridning till omgivningen minimeras.

Med ett rätt dimensionerat aspirationssystem skapas en bra arbetsmiljö och skonsamma driftsförhållanden för maskiner och utrustning i anläggningen.
Dammiga lokaler skall klassas enligt ATEX direktivet

Filer