Produkter

Automatisk provtagare – DVB

Beskrivning

Provtagning i produktström

Automatisk provtagare typ DVB monteras på fallrör och provtagning sker i hela produktströmmen.

Provtagaren finns i två storlekare och kan levereras med övergångar från fyrkant till rund för att passa Jacob rörsystem.
Spalten går att få i olika storlekar och man kan på så vis anpassa provtagaren efter produkt i processen.

DVB-provtagare kan också levereras med styrning, med eller utan ATEX.

 

Filer