Produkter

Automatisk provrensmaskin

Beskrivning

Laboratorierens

Helt automatiserad rensning och vägning av alla typer av spannmål. Med rensmaskinen klassar man automatiskt spannmålsprovet som bröd/malt-säd, utsäde eller foder.

Filer