Produkter

Automatisk provdelare

Beskrivning

En automatisk provdelare används för att skala ner ett prov till en hanterbar men representativ storlek för lagring och analys.

Neddelaren är variabel och finns i flera varianter som är anpassade för olika ändamål och storlek på prov.

Maskinen delar oftast upp hälften av provet i 2 kopior och den andra hälften av det ursprungliga provet går som överskott.

Provdelarens delningsförhållandet kan ändras för att anpassas till mängden prov och önskad storlek på kopian.

Förhållandet mellan kopian och det ursprungliga provet kan variera från 1/4-del till 1/120-del, beroende på modell av provdelare och typ av prov.

Filer