Produkter

Agrolog System

Beskrivning

Agrolog är för dig som behöver ett helt automatiserat system för temperatur och fuktighet. Det består av solid hårdvara och en intelligent programvara. Det är upp till dig hur avancerad lösning du behöver. Det är också upp till dig om du vill ha en molnbaserad eller inbyggd programvarulösning. Agrolog kan anpassas till dina exakta behov – oavsett hur många silor eller planlager du behöver säkra och var de befinner sig.

Filer