Triör

SILOKONSULT erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa rensmaskiner till industrier och lantbruk. I sortimentet finns maskiner av varierande kapaciteter för förrensning, finrensning och sorteringsuppgifter av spannmål och andra kornformiga material. Rensmaskinerna kan utrustas med ett antal tillval, allt för att anpassa maskinen till kundens krav och behov.

Maskiner som kan användas för sortering, grovrens och finrenssning av många olika produkter. HOTYP triör gör en längdsortering av spannmål och frö där korta och långa produkter frånsorteras effektivt.

Se alla våra rensmaskiner under vår produktkategori rensningsutrustning.