Stenavskiljare

Stenavskiljare eller stenfälla som dom också kallas har funktion att avskilja sten från tex. spannmål eller liknande produkt som man vill avskilja sten från. avskiljarna fungerar också som  gravitationsfördelare.

Se alla våra rensmaskiner under vår produktkategori rensningsutrustning.