Körnare

Körnare för spannmål är en konstruktion försedd med en roterande axel med
stålpinnar för att ta bort agnar från kornkärnor, löst skal från vete och klippa havrekärnor.

Se alla våra rensmaskiner under vår produktkategori rensningsutrustning.