Kammarskakbord

Kammarskakbord separerar spannmål, ris med mera genom specifik vikt som redan har separerats med hänsyn till tjocklek och längd. SB separerar även material med samma specifika vikt men med olika studseffekt.

Se alla våra rensmaskiner under vår produktkategori rensningsutrustning.