Halmtrummor

Halmtrummor används för råmaterial som säd eller utsäde
som innehåller stora mängder halm eller stora partiklar som behöver
tas bort från materialet innan efterföljande behandlingsprocesser i din produktionslinje.

Se alla våra rensmaskiner under vår produktkategori rensningsutrustning.