Flödesreglering & batchdosering

Flödesreglering & batchdosering från Friedrich Electronic har en låg inbyggnadshöjd och hög noggrannhet.

Flödesreglerare för gravimetrisk dosering av spannmål eller granulat.

Batchdoserare av spannmål eller granulat.