Portabel fuktmätare

Biopoint används för att mäta vattenhalten i träpellets eller sågspån.
Rätt vattenhalt i förbränningsmassan ger den renaste förbränningen och högsta energiutvinningen. Biopoint används också för regelbunden fuktmätning under lagring, före användning.