Pelletskylar

Kylning av pellets efter pelletering. Storlek och kapacitet på maskinen anpassas efter varje maskinlinje/anläggnings behov och förutsättningar.