NIR & Färggivare

NIR & Färggivare från Friedrich Electronic består av NIR-mätinstrument NIRC och färgcontroller CC3. Instrumenten används för kontinuerlig kvalitetskontroll i realtid med kontinuerlig kvalitetsövervakning och processkontroll.

Exakt mätning av fukt, protein, hårdhet, falltal, mjölfärg och askövervakning. Snabbt och pålitligt information av produktkvalité i processlinjen.

NIR-spektrometer Corona Extreme från värdskända ZEISS säger en hel del om vilken nivå utrustningen håller.