Dammsensorer

Dammsensorer används där risk för damm ska undvikas tex. efter ett filter. Behovet av att övervaka damm finns generellt överallt.
Beroende på typen av damm och process kan kraven för en övervakningsanordning vara mycket olika. Dammsensorer för den enkla övervakningen av filterskador till avancerad mätning av dammutsläpp.

Vi erbjuder ett brett utbud av damm sensorer för olika applikationer!