Blandare

Blandare för granulat eller pulver. Vår leverantör av blandare är världsmarknadsledande inom blandningsteknik och leverantör av horisontal enaxlad plogskärs- eller paddelblandare samt Ribbon blandare.

Granulatblandning eller pulverblandning, vad man önskar så kan vi vara behjälpliga med testblandning.