Vi flyttar till Kvänum!

Nu går flyttlasset till Tornum.

Silokonsult ingår sedan 2017 i Tornumgruppen och som ett led i att ytterligare stärka vår gemensamma industrisida flyttar vi nu samman.

Skärmklipp185