Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Utredningar

 

Div. hjälp med utredningar av tex:

  • Kapacitetsutnyttjande
  • Miljöanpassning (aspiration tex)
  • Beräkning av blåstransportsystem
  • Beräkning av vakuumtransportsystem
  • Förstudier för om- och tillbyggnader

Vi gör utredningar och beräknar exempelvis kapacitet och dimensioner för blåsledningar, pneumatisk transport

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här tjänsten!