Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Flödesschema

Flödesschema som visar produktens väg genom anläggningen används som:

  • Underlag för programmering av styrsystem.
  • Utbildning av personal hur anläggningen är uppbyggd.
  • Dokumentation av hur produkten hanteras (kvalitetsplan).

Det är viktigt att uppdatera flödesschemat när förändringar görs i anläggningen. Vi bistår er givetvis med detta.

Ett utdrag av flödesschema från en spannmålsanläggning med bland annat intag, elevatorer, transportörer och rensmaskiner

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här tjänsten!