Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

CE-märkning

 

Silokonsult sammanställer dokumentation, genomför riskanalyser och tar fram åtgärdsplaner för CE-märkningMaskinsäkerhet och CE-märkning

Silokonsult har genom åren genomfört ett stort antal riskanalyser och åtgärdsplaner för CE-märkning av maskiner och maskinlinjer.
Det nya maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3) trädde i kraft 29 december 2009.
För att genomföra en CE-märkning som överensstämmer med detta använder vi oss av verktyget CEDOC, detta säkerställer att CE-märkning och dokumentation harmoniserar med gällande direktiv, i programmet infogade standarder och specifikationer.

Låt Silokonsult ta fram underlag för CE-märkningen vid er nästa om-, ny-, tillbyggnad för att säkerställa att ni uppfyller gällande lagkrav.

Läs mer (PDF)

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här tjänsten!