Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

CE-märkning

 

Silokonsult sammanställer dokumentation, genomför riskanalyser och tar fram åtgärdsplaner för CE-märkningMaskinsäkerhet och CE-märkning

Silokonsult har genom åren genomfört ett stort antal riskanalyser och åtgärdsplaner för CE-märkning av maskiner och maskinlinjer.
Det nya maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3) trädde i kraft 29 december 2009.
För att genomföra en CE-märkning som överensstämmer med detta använder vi oss av verktyget CEDOC, detta säkerställer att CE-märkning och dokumentation harmoniserar med gällande direktiv, i programmet infogade standarder och specifikationer.

Låt Silokonsult ta fram underlag för CE-märkningen vid er nästa om-, ny-, tillbyggnad för att säkerställa att ni uppfyller gällande lagkrav.

Läs mer (PDF)

 

Ta hjälp med att åtgärda åtgärdsplan

Vid en CE genomgång skapas en åtgärdsplan om faror finns, genom vår ägare Tornum som har ett industrisegment så har vi tillgång till montörer som kan bocka av åtgärdsplanen, åtgärder som tex. skydd, märkning osv.. 

  Några exempel på otillräckligt skydd som vi har hittat.

Skydd över kedjedrift otillräckligSkydd över remdrift otillräckligtOtillräckligt avstånd rörlig del


Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här tjänsten!