Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Aspirationsdiagram

Aspirationsanläggning

En rätt dimensionerad aspirationsanläggning är ett måste för att förhindra att dammig luft sprider sig genom anläggningen. Dammiga lokaler skall klassas enligt ATEX direktivet.

Aspirationsdiagrammet är hämtat från en spannmålsanläggning och visar rördimmensioner och luftmängd för respektive anslutning

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här tjänsten!