Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

3D-ritningar

Maskininstallationsritning i 3D

Nyttan av att utföra installationsritningarna i 3D är mycket stor.

  • Som kund får du direkt en bild på hur det färdiga resultatet blir.
  • Produktionspersonalen som skall arbeta vid maskinerna ges möjlighet att få inblick i hur arbetsplatsen kommer att se ut innan maskininstallationen är utförd.
  • Utrymmesbehovet för vald maskinutrustning kan testas för att se om tillgängligt utrymme är tillräckligt.
  • 3D ritningarna kan enkelt skickas över Internet till berörda parter för granskning, där du har möjlighet att zooma och vrida på modellen för att se maskinerna från alla olika vinklar.

3D-vy över anläggning med tre planerade separata maskinlinjer

Ladda ner Viewer gratis!

För att kunna titta på våra 3D-filer behöver du en viewer, detta är gratis och går att ladda ner genom att klicka här.


Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här tjänsten!