Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Transport, säckning av malt.

Transport, säckning av malt.

Vid denna anläggning har vi byggt transportörer till och från silo samt installerat en säckfyllare för fyllning av 50-kilos säckar. Dessa säckar lastas lösa i containrar med hjälp av en mycket speciell containerlastare som består av en 12 meters teleskop-bandtransportör där sista delen är ledad. Operatören styr transportören så att säckarna kastas in på rätt plats för att fylla containern optimalt.

Se film

Intag och utlastning från kvarn

Intag och utlastning från kvarn

Denna kvarnanläggning har byggts ut med en modern spannmålsmottagning samt mjöl och kliutlastning.

Intagsgropen är försedd med gropavsug och spannmålen kan även rensas innan den genom en drygt 60 meters kulvert transporteras in i ursprunglig kvarnbyggnad.

Färdig vara, kli och mjöl, blåses sedan tillbaka till respektive silo för utlastning.

Kli i rektangulära silo med skruvutmatarbotten och en åkbar transportör för utlastning på flakbil på våg.

Mjöl läggs i runda silo på lastceller för utlastning anpassat för kvarnens egna lastbilar.
 

1 2 3 4