Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Kaffe

Kaffe

Vi har samlat ihop några av våra leverantör som levererar utrustning för kaffe industrin.

Kaffesilo eller kaffebehållare, våra leverantörer kan leverera silos för kaffelagring.

Kaffevågar under tex. en silos är Friedrich experter på, här är en länk till flödesvägning av kaffebönor.

Kaffetransport, ComavWam kan leverera mekaniska kaffetransportörer, vi bistår med pneumatiska kaffetransport med både vakuum och övertryckstransporter.

Vi hjälper till att sy ihop ert önskemål, vi har 3d konstruktion, CE märkning, projektledning osv. inom husets väggar och har  möjlighet att leverera enstaka komponenter till turn key anläggningar.

Lagringssilo

Lagringssilo

Tillbyggnad av en befintlig anläggning med maskintorn, tork och 15 st silobehållare samt uppförande av 3 st lagringssilor.

Silokonsult har projekterat anläggningen, levererat silor och silobyggnad. Vi har också varit projektledare och sammordnat arbetet mellan byggherre, montörer och leverantörer.

1 2 3 4