Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Lagringssilo

Lagringssilo

Tillbyggnad av en befintlig anläggning med maskintorn, tork och 15 st silobehållare samt uppförande av 3 st lagringssilor.

Silokonsult har projekterat anläggningen, levererat silor och silobyggnad. Vi har också varit projektledare och sammordnat arbetet mellan byggherre, montörer och leverantörer.

Transport, säckning av malt.

Transport, säckning av malt.

Vid denna anläggning har vi byggt transportörer till och från silo samt installerat en säckfyllare för fyllning av 50-kilos säckar. Dessa säckar lastas lösa i containrar med hjälp av en mycket speciell containerlastare som består av en 12 meters teleskop-bandtransportör där sista delen är ledad. Operatören styr transportören så att säckarna kastas in på rätt plats för att fylla containern optimalt.

Se film

1 2 3