Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Intagsgrop för spannmål

Bilden visar tippning av spannmål i en aspirerad intagsgrop

För att undvika dammspridning vid spannmålsmottagning har vi här anslutit intagsgropen till ett aspirationssystem. Detta reducerar dammspridning till i det närmaste obefintlig vilket förbättrar arbetsmiljön avsevärt.

Läs mer om denna produkt här.

« Gå tillbaka till listan med referenser