Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Optisk sortering

Silokonsult är återförsäljare för SATAKE som inom kvarnindustrin är en världsledande tillverkare och leverantör av maskinutrustning, däribland färgsorteringsmaskiner.

Funktion
Kortfattat kan principen för en optisk sorteringsmaskin beskrivas enligt följande.
Produkten faller genom en bred öppning som är försedd med högupplösta kameror på båda sidor. Med hjälp av kamerorna registrerar maskinens mjukvara en 360º bild av produkten som faller igenom. Utifrån vad man har programmerat mjukvaran att sortera bort så registreras de icke önskvärda produkterna i flödet och signaler skickas till den av alla tryckluftsejektorer som är i linje med den registrerade produkten. Ejektorn träffar då den utvalda produkten som i fallet styrs om till ett separat utlopp för avrens.

Genom att belysa produkten med vanligt, infrarött, eller ultraviolett ljus kan speciella kamerasensorer upptäcka olika avvikelser eller föremål, ej synliga i vanligt ljus, som därmed kan sorteras bort.

Exempel på vanlig sortering av spannmål

  • Vete - Bortsortering av mjöldryga, svart spets och andra missfärgningar.
  • Råg - Bortsortering av mjöldryga och andra olikfärgade inblandningar.
  • Korn - Bortsortering av mörka, missfärgade och andra frön.
  • Havre - Bortsortering av svart spets, andra frön och havre från gryn.

- Läs mer (PDF)


 

Satake AlphaScan II Optical Sorter sorterar spannmål och frö med avancerad kamerateknik

AlphaScan II

AlphaScan II är en optisk sorteringmaskin anpassad för spannmål och liknande produkter, den är särsklit lämplig för att sortera bort mjöldryga, andra fröer, korn eller stenar från vete. Svart spets eller missfärgningar tas bort från durumvete, även ris, bönor och baljväxter kan processas i maskinen.

AlphaScan registrerar färger och kan på så sätt rensa bort missfärgade och icke önskvärda produkter på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Användning
För sortering av produkter så som Vete, Korn, Råg, Ris, Kaffe, Raps, Senapsfrö, Sesam, Havre och Solros

Modeller 
1, 2, 3 eller 5 rännor
High flow (5 rännor)
AlphaLab för mindre utsädesparier

Kapacitet 
 < 35 t/h (vete, high flow)

- AlphaScan II Optical Sorter (PDF)

- AlphaScan II High Flow Optical Sorter (PDF)
 

Exempel på rensad produkt

Primavara
Vete primavara

Avrens
Optiskt sorterad vete, bortrensad avrens, rensad med Satake AlphaScan

 

Satake Evolution Optical Sorter sorterar spannmål och frö med avancerad kamerateknik

Evolution

Evolution är den senaste av färgsorteringsmaskinerna och dess noggrannhet kan jämföras med det mänskliga ögat då den använder 16 miljoner färger. Den kan alltså upptäcka avvikelser minst lika bra som en människa med perfekt syn.

Användning
För sortering av produkter så som Nötter, Jordnötter, Baljväxter, Frön, Bönor och Kaffe

Modeller
4 eller 8 rännor

Utförande
RGB
Fullfärgteknik (16 miljoner färger)
SE Högupplösta UV sensorer

- Evolution Optical Sorter (PDF)

Satake ScanMaster II Optical Sorter sorterar spannmål och frö med avancerad kamerateknik

ScanMaster II

ScanMaster är den ledande modellen för sortering av kornformiga produkter och finns i flera utförande för olika ändamål.

Användning
För sortering av produkter så som Nötter, Jordnötter, Majs, Kaffe, Solros, Bönor, Frön och Spannmål

Modeller
1, 2, 4 eller 8 rännor

Utförande
IE
Högupplösta CCD sensorer
DE Duplex Sensorer, synligt och IR
SE Högupplösta UV sensorer

- ScanMaster II Optical Sorter (PDF)

Satake RMGS sorterar spannmål med avancerad kamerateknik

RMGS

RMGS har utvecklats speciellt för ris och spannmålsprocesser. Den Infraröda sortermaskinen tar bort produkter så som glas, plast och stenar, finns även utan IR för enklare sortering.

Användning
För sortering av produkter så som Ris och Spannmål

Modeller
3, 6, 9 eller 15 rännor

Utförande
IE/AIS
Högupplösta CCD sensorer
BM/AMS Duplex Sensorer, synligt och IR

- RMGS Optical Sorter (PDF)
 

Satake RGB-Belt sorterar spannmål med avancerad kamerateknik

RGB-Belt

Denna maskin skiljer sig något då produkten sorteras på ett transportband, detta för att undvika att ömtåliga produkter kommer till skada. Förutom fullfärg (RGB) kan maskinen även utrustas med Infraröd sensorer.
Genom att använda ett band i stället för ränna kan oregelbundna eller känsliga produkter sorteras.

Användning
För sortering av produkter så som Ärtor, Bönor, Cashewnötter, Snacks och andra ömtåliga produkter

Modeller 
300 eller 600 mm bandbredd

Utförande 
BIC
Fullfärg
BMC
Fullfärg och IR

- RGB-Belt Optical Sorter (PDF)

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här produkten!