Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Luftsorterbord

Silokonsult är generalagent för Damas välkända rensmaskiner. Vi har ett brett sortiment av maskiner för att rensa och sortera era frö- & spannmålsvaror både till industri och lantbruk.

 

Damas Zeta luftsorterbord sorterar spannmål efter vikt med hjälp av luftZeta

ZETA luftsorterbord sorterar produkter med skillnad i specifik vikt. Sorterbordet arbetar med en fluidiserande bädd där luft strömmar genom ett nätplan och detta får det lätta materialet att flyta ovanpå det tunga. Den tunga fraktionen rör sig uppåt och den lätta neråt.
Kapacitet vete 2-15 t/h

Läs mer (PDF)

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här produkten!