Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Kedjetransportör

Vår egen kedjetransportör KT, för transport av bland annat spannmålsprodukter

KT kedjetransportör används för horisontell transport av korn- och pulverformiga produkter.
Kapacitet 20-550 m³/h

Kedjetransportör KT (PDF)

Sen vår film med en åkbar kedjetransportör för kliutlastning.

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här produkten!