Silokonsult

Silokonsult AB projekterar och levererar maskinutrustning till agroindustrin. Våra kunder finns främst inom spannmåls-, kvarn-, foderindustrin samt utsädesrenserier.

Vi finns i Skara och riktar oss till kunder i södra och mellersta Sverige. Unikt för oss, använder 3D teknik för installationsritningar, har gedigen kunskap och hög kvalité på maskiner.

Kontakta oss gärna

Inplastare

Vi är generalagent för Technipes, som är en välkänd tillverkare av vågar och säckningsutrustning, från våg till färdig pall. Technipes tillverkar, levererar och installerar kompletta och nyckelfärdiga förpackningslinjer, helt anpassade efter kundens önskemål och anläggningens och produktens förutsättningar.

 

InplastareTechnipes Imp.a.c. inplastare med roterande bord, plastar in pallen med en elastisk film

Huv-inplastare plastar in pallen med en huv av elastisk film.

InplastareTechnipes Imp.a.c. inplastare med roterande arm, plastar in pallen med en elastisk film

Inplastare med roterande arm och stillastående pall.

Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här produkten!